Wszelkie materiały, informacje, filmy, zdjęcia itp. dostępne na stronie www.e-suplement.tychy.slaskiewopr.pl nie mogą być publikowane oraz redystrybuowane bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami, dlatego nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
Zaliczenia i egzamin według programu szkoleniowego Śląskiego WOPR.